" Pemimpin yang kafir tapi adil lebih baik daripada Pemimpin Muslim Yang Zhalim" Bukan perkataan Ibnu Taimiyyah dan Ali bin Abi Thalib, tapi perkataan imam (pendeta) Syi'ah, Sayyid Ibn Thawus guna menjilat Hulagu Khan.

" Pemimpin yang kafir tapi adil lebih baik dari pada Pemimpin Muslim yang zhalim"

 Bukan perkataan Ibnu Taimiyyah dan Ali bin Abi Thalib, tapi perkataan imam (pendeta) Syi'ah, Sayyid Ibn Thawus guna menjilat Hulagu Khan.

Hulagu Khan (juga dikenal dengan sebutan Hülegü, Hulegu and Halaku) (1217 – 8 February 1265) adalah Khan pertama dari dinasti Khan yang menguasai wilayah Persia.

Pada masa kekuasaannya dia berhasil menaklukkan banyak wilayah di Asia Barat Daya atau yang sekarang lebih dikenal dengan Timur Tengah, dengan diikuti oleh kekejaman yang luar biasa pada setiap daerah yang ditaklukkannya termasuk penghancuran kota Baghdad yang pada saat itu terkenal sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahun dunia pada tahun 1258 yang diikuti oleh pembantaian besar-besaran penduduk yang tinggal di sana.

Sayyed Ibn Tawus

Radhi ud-Deen Ali bin Musa bin Tawus (1193-1266 AD) yang biasa disebut Sayyid Ibnu Tawus ( Arab : سید ابن طاووس) adalah Syiah ahli hukum, teolog dan sejarawan. Dia adalah keturunan Hasan bin Ali melalui ayahnya dan keturunan Husain bin Alimelalui ibunya. Dikatakan bahwa ia bertemu dengan imam Syiah kedua belas, Muhammad al-Mahdi (869-941), yang menurut Syiah adalah atau hidup dalam kegaiban. [1] Ia dikenal untuk perpustakaan dan banyak karya-karyanya yang masih tersedia dalam bentuk aslinya dan membantu kami belajar tentang kepentingan Muslim sarjana di akhir Abbasiyah era. [2]

Kelahiran dan kehidupan keluarga 

Ibnu Tawus lahir pada 15 Muharram 589 (21 Januari 1193) di Hilla dan diberi nama Tawus (merak). Salah satu leluhurnya adalah seorang pria tampan dengan kaki jelek sehingga keturunannya juga mewarisi judul dari dia. [1] [2] [3] Selama pertamanya 14 tahun hidupnya ia dibesarkan dan diajarkan di bawah banyak guru termasuk ayah dan kakeknya. [2] Kemudian ia menikah Zahra Khatoon putri Syiah Vazir dari Nasir bin Zaidi dan menetap di Baghdad . Ibnu Tawus tampaknya memiliki hubungan baik dengan khalifah waktunya seperti Muntansir , namun ia menolak untuk terlibat dalam urusan politik. [1] Tidak ada informasi yang tepat tentang keluarga dan jumlah anak-anaknya nya. anak-anaknya dikenal dengan nama ibu mereka. Dikatakan bahwa ia telah kembali ke Hilla di 641 dan pergi ke Najaf di 645 dan kemudian ke Karbala di 649 dan Samarra di 652 dan pada mencapai Baghdad ia tinggal di sana sampai Mongol merebut kota. [3]

Di bawah pemerintahan Mongol 

Ketika Hulagu Khan menaklukkan Baghdad , ia meminta para Cendekiawan kota: "Siapakah yang lebih baik, penguasa Muslim tiran atau kafir (kafir) penguasa bijaksana?" Tak satu pun memberi respon terhadap pertanyaan ini, tetapi Ibn Tawus yang mengatakan: ". Seorang kafir bijaksana lebih baik" Dan para ulama lainnya mengikutinya dalam jawaban ini. Sebuah balasan yang menyelamatkan kehidupan banyak orang di kota. Setelah Hulagu Khan membiarkan Ibn Tawus untuk kembali ke Hilla. [1] Namun, Hulagu Khan memberi pimpinan Alawi dan kemudian beberapa kota seperti Baghdad dia yang Ibn Tawus enggan untuk menerima. Nasir al-Din al-Tusi menyarankan dia untuk menyelamatkan hidupnya dengan menerima hal itu dan dia melakukannya. [1]

Pekerjaan 

Ibnu Tawus mewarisi perpustakaan besar dan ia sendiri menulis banyak buku tentang topik yang berbeda dari teologi dan etika untuk yurisprudensi dan astronomi beberapa di antaranya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Persia , Urdu dan bahasa Inggris. Dalam bukunya ia mendorong pembaca untuk belajar tentang Muhammad dan Ahlul Bait karena dia pikir seperti "pengetahuan tentang sumber-sumber asli agama adalah pemahaman yang sebenarnya dari agama". beberapa karyanya dapat terdaftar sebagai berikut: [1]
 • Lohoof (Sighs of Sorrow) adalah salah karyanya yang berkaitan peristiwa tragis Karbala dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. [1]
 • Al-Muhajjal Samaratal Muhajja yang di etika dan mencakup kehendak kepada anak-anaknya dan tingkat juga berbeda dari hidupnya, dalam kata-katanya sendiri. [3]
 • Al-Muhimmat wa al-tatimmat di 10 volume, dan masing-masing volume telah diterbitkan oleh subjek independen; seperti, Falah al-sa'il, Zuhrat al-rabi ', Jamal al-USBU', Iqbal al-a'mal. Ibnu Tawus telah menulis buku ini sebagai gratis untuk Misbah al-mutahajjid wriiten oleh al-Syaikh al-Tusi.
 • al-Iqbal li shalih al-a'mal
 • Aman al-akhtar fi wazayif al-Asfar
 • Jamal al-USBU 'fi bi-kamal al-amal al-mashru'
 • al-Duru 'al-waqiyya min al-akhtar FIMA ya'mal kull syahr' ala al-tikrar
 • Saad al-Nufus li al-Su'ud
 • al-Tara'if fi ma'rifat mazhab al-tawa'if
 • al-Mujtana fi doa 'al-Mujtaba
 • Muhasibat al-nafs
 • Misbah al-syariah
 • Midmar al-sabaq
 • al-Malahim wa al-fitan
 • al-Luhuf 'ala qatlay al-tufuf
 • Muhaj al-da'awat wa manhaj al-'ibadat
 • al-Yaqin bi-ikhtisas Mawlana 'Ali (a) bi-Imrat al-Mukminin
 • Qiath sultan al-wara li sukkan al-thara
 • Faraj al-mahmun fi Tarikh 'ulama' al-Nujum
 • Fath al-abwab bayn dhawa l-albab wa bayn rabb al-arbab

Naskah bekerja 

 • Rabi 'al-Syiah
 • Misbah al-za'ir
 • Ilzam al-nawasib bi-imamah 'Ali b. Abi Thalib
 • Al-hujja
 • Muntakhabat Asrar al-salat
 • Turaf min al-ANBA 'wa al-manaqib
 • al-Ibana fi ma'rifat al-kutub al-Khazana
 • Asrar al-salat
 • Al-Sa'adat al-'ibadat
 • Farhat al-nazir wa Bahjat al-khawatir
 • Sebuah komentar pada Nahj al-Balagah
 • Al-Masra 'al-shin fi qatl al-Husain (a)
 • Al-Mazar

kematian 

Ibnu Tawus wafat di Baghdad pada tanggal 8 Agustus 1266 dan tampaknya dimakamkan di kota yang sama. Ibnu Tawus memiliki kontak langsung dengan Muhammad al-Mahdi dan ia diberi isme Azam, tetapi tidak diizinkan untuk mengajarkannya kepada anak-anaknya. [1]

Referensi 

 1. A b c d e f g h Seyed Ibnu Tawus (2006). Lohoof (Sighs of Sorrow). Diterjemahkan oleh Husain Risvi. Teharn: Organisasi Budaya Naba. pp. 11-12, 199-204.
 2. A b c Kohlberg, Etan (1992). Medieval Muslim Scholar at Work: Ibnu Tawus dan Perpustakaan Nya (Islam Filsafat, Teologi dan Sains). Brill Akademik Pub. pp. 1-4. ISBN 978-9004095496 .
 3. A b c Davani, Ali (2012). "Razi al-Din Ibn Tawus". Maktabe Islam(24): 51-56.

Sumber: Wikipedia
Lebih baru Lebih lama